ARDAHAN GÖLE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 25 AĞUSTOS - 05 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 25 AĞUSTOS - 05 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

(BAŞVURU FORMU MUTLUKA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAK SONRA ÇIKTI ALINACAKTIR. ELLE DOLDURULMUŞ FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.)


Ücretli Öğretmenlik Başvuruları 25 AĞUSTOS- 5 EYLÜL 2016 Tarihleri Arasında Alınacaktır.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

(25 AĞUSTOS- 5 EYLÜL 2016)

 

DERS ÜÇRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRİLECEK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında;

   2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde “Milli Eğitim

   Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar’ın”

9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda alınacaktır.

 

1-ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2.Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

 

3.En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

 

4.Adli ve İdari Sicil Kaydı Bulunmamak ,(Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 

5.Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

 

6.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak,

 

7-65 Yaş ve üstü olanlar ile Lise mezunlarının başvuru hakkı bulunmayıp başvursalar bile başvuruları geçersiz sayılacaktır


                                      2- 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1-             4 Yıllık Yüksek Öğretim Mezunu Olmak.

 

2-             Okul Öncesi Öğretmenliği İçin en az Ön Lisans Mezunu Olmak

 

3-            Lisans veya Ön lisans mezunu olmak [16.12.2006 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesi (a) bendine göre Yüksek öğrenimli (Lisans, Ön Lisans) olmak koşulu aranmaktadır.

 

4-            Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

 

5-            Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak, 

 

3- 2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCELİKLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN

GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

     1-      KPSS sınav sonucuna göre Eğitim Fakültesi Mezunları öncelikle mezun oldukları  alanından,

2-      KPSS sınavına katılmayan Eğitim Fakültesi Mezunları öncelikle mezun oldukları  alanından,

3-      KPSS sınav sonucuna göre Fen Edebiyat Mezunları Formasyonu olanlar öncelikle mezun oldukları  alanından,

4-      KPSS sınavına katılmayan Fen Edebiyat Mezunları Formasyonu olanlar öncelikle mezun oldukları  alanlarında,

5-      KPSS sınavına katılmayan Fen Edebiyat Mezunları Formasyonu olmayanlar öncelikle mezun oldukları  alanlarında,

6-      Sınıf Öğretmenliği alanında Sınıf öğretmenliği mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda 1., 2., 3.  4. ve 5. Maddelerde belirtilen 4 yıllık Yüksek okul mezunlarından sınıf öğretmenliğinde görevlendirmeler yapılacaktır.

7-      Sınıf öğretmenliği alanında öğretmen ihtiyacı karşılanamaması durumunda diğer 4 yıllık Yüksek okulların diğer alanlarından mezun olanlar arasından sınıf öğretmenliğinde görevlendirmeler yapılacaktır.

8-      Okul Öncesi Öğretmenliği için KPSS sınav sonucuna göre 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunları öncelikle mezun olduğu  alanda,

9-      Okul Öncesi Öğretmenliği için KPSS sınavına katılmayan 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunları öncelikle mezun olduğu  alanda,

10-  Okul Öncesi Öğretmenliği  için 4 yıllık yüksek okulu mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda (2 Yıllık Okul Öncesi) Ön Lisans Mezunlarından Okul Öncesi öğretmenliğinden görevlendirilmeler yapılacaktır.

        İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

Başvuru Formu İçin Linke Tıklayınız.

 

4-Başvuru Yeri ve Şekli :

Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün http://gole.meb.gov.tr/adresinden bilgisayar ortamında yapılacak ve müdürlüğümüze onaylatılacaktır.Onaylatılmayan başvurulalar geçersiz sayılacaktır.

 

5-ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Adaylardan İstenecek Belgeler:

1.      Ücretli Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formu veya Başvuru Dilekçesi (Göle İlçe MEM´den veya müdürlüğümüzün  web sitelerinden de temin edilebilinir.) 

2.      Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi) 

3.      Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

4.      Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Mezunlarından İstenmez) Pedagojik Formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgedir.

5.      KPSS Sonuç Çıktısı (varsa) 

6.      SABIKA KAYDI (E-Devlet Sisteminden alınabilir)

7.      Kurs/Seminer Belgesi (varsa) 

8.      Fotoğraf (1 adet)

Geçerliliği Kabul Edilen Belgeler:

1-Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, 

2-21 kredilik “Pedagojik Formasyon Belgesi”

3-33 kredilik “İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”

4-İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası.

5-Yabancı Dil Alanında başvuranların varsa KPDS,ÜDS Sonuç Belgesi.

6-Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belge.         

 

Görev Verilmesi Halinde İstenecek Belgeler

 

   

 

 1- DİPLOMA/ MEZUNİYET BELGESİ /FORMASYON Belgesi ( Aslı veya onaylı örneği)

   Müdürlüğümüzce aslı görüldükten sonra onaylanacak.

 2- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından (Varsa) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi,
    Pedegojik Formasyon Belgesi,İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifkası,İngilizce
    Öğretmenliği Sertifkası,Okulöncesi Öğretmenliği Sertifkası Aslı Veya Onaylı Örnegi

 3-Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Mezunlarından İstenmez)

 4-Yabancı Dil Alanında başvuranların varsa KPDS,ÜDS Sonuç Belgesi.

 5-Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belgenin ası veya Fotokopisi.

 6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 7- Sabıka Kaydı (E-Devlet Sisteminden alınabilir)

 8- Sağlık Raporu ( AİLE HEKİMİNDEN )

 9-KPSS SONUÇ BELGESİ (VARSA)

10-SERTİFİKA FOTOKOPİSİ  ( Varsa )

11-Görevlendirme sırası gelen aday, verilen görevi kabul etmediği takdirde, sırasından vazgeçmiş sayılacak ve bu adaya 2015-2016 öğretim yılında görev verilmeyecektir.

12-Adaylar, “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın” 9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecektir.

 

İlgililere ve görevlilere duyurulur.

 

 

19.08.2016

Mevlüt ÖZALP

Göle İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

(BAŞVURU FORMU MUTLUKA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAK SONRA ÇIKTI ALINACAKTIR. ELLE DOLDURULMUŞ FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

Oltu cad. Hükümet konağı kat4 75700 Göle / Ardahan - 0 478 411 25 87 (santral)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.